กองรับรอง กรมพิธีการทูต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พิธีการทูตที่ควรรู้สำหรับการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย”

กองรับรอง กรมพิธีการทูต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พิธีการทูตที่ควรรู้สำหรับการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย”

1 ก.ย. 2563

21 view

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ออท. ดนัย การพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิธีการทูต กรมพิธีการทูต
นายอรรถพงศ์ พันธุรัตน์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ และนายวรันณ์ธร คชทโรภาส นักการทูตปฏิบัติการ กองรับรอง กรมพิธีการทูต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พิธีการทูตที่ควรรู้สำหรับการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย” ณ โรมแรมบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี โดยมีปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดกรมการปกครองจำนวน 107 รายจากจังหวัดชายแดนทั่วประเทศไทย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรกรมการปกครองในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนประจำปี 2563” ของกรมการปกครอง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ