กระทรวงการต่างประเทศจัดการบรรยายสรุปการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒ แก่คณะผู้แทนเอเปค

กระทรวงการต่างประเทศจัดการบรรยายสรุปการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒ แก่คณะผู้แทนเอเปค

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 576 view
กระทรวงการต่างประเทศจัดการบรรยายสรุปการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒ แก่คณะผู้แทนเอเปค
 
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศ โดยศูนย์ปฏิบัติการ APEC 2022 Task Force ได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อบรรยายภาพรวมการเตรียมการจัดการประชุม อาทิ กำหนดการล่าสุด การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม การรักษาความปลอดภัย มาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุข การบริหารจัดการศูนย์สื่อมวลชน การลงทะเบียนสื่อมวลชนและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอธิบดีกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อธิบดีกรมเศรษฐกิจ อธิบดีกรมพิธีการทูต อธิบดีกรมสารนิเทศ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้อง และได้เชิญผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปคทั้ง ๒๑ เขต เขตเศรษฐกิจที่เป็นแขกของเจ้าภาพ และสำนักเลขาธิการเอเปค กว่า ๒๐๐ คน ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้แทนเขตเศรษฐกิจฯ เข้าสำรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ท่าอากาศยาน หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งจะเป็นที่จัดงานเลี้ยงรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจฯ และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมสำหรับคู่สมรสผู้นำเขตเศรษฐกิจฯ ด้วย
ผู้แทนเขตเศรษฐกิจฯ แสดงความมั่นใจในการเตรียมการของฝ่ายไทย ซึ่งได้มีการเตรียมการในทุกระดับมาเป็นเวลานาน เชื่อว่าการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจฯ ในปีนี้จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-๑๙ และการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของไทยภายใต้แนวคิด “OPEN. CONNECT. BALANCE.” และในเป้าหมายกรุงเทพเรื่องเศรษฐกิจ BCG ซึ่งผู้นำเขตเศรษฐกิจฯ จะรับรองในการประชุมครั้งนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ