กรมพิธีการทูตทำกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน คุณครู และบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

กรมพิธีการทูตทำกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน คุณครู และบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 1,982 view

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมพิธีการทูต พร้อมด้วยบุคลากรของกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน คุณครูและบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีนางณัฏฐา มะระกานนท์ และนางจันทรา อินทรทูต รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ให้การต้อนรับ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้ข้าราชการและบุคลากรกรมพิธีการทูตได้ร่วมกันช่วยเหลือสังคม เป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในโอกาสนี้ กรมพิธีการทูตยังได้ร่วมสมทบทุน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน ๑๔ กล่อง เพื่อแสดงความห่วงใยในสุขอนามัยและการรักษาสุขภาพของนักเรียนให้แข็งแรงด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ