ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19

ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสาโควิด-19

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าลิ้งค์ด้านล่างนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค. มท.) http://www.moicovid.com

กรมควบคุมโรค : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

ทำเนียบรัฐบาล : https://www.thaigov.go.th/

กระทรวงมหาดไทย : http://newskm.moi.go.th/

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย : https://www.caat.or.th/th/

กรมประชามสัมพันธ์ : https://www.prd.go.th

กรุงเทพมหานคร : http://www.bangkok.go.th