มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภูมิใจเสนอ การแสดงโขน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ทางช่อง ThaiPBS 28 ก.ค. 63 เวลา 13.00น.

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภูมิใจเสนอ การแสดงโขน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ทางช่อง ThaiPBS 28 ก.ค. 63 เวลา 13.00น.

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 Jul 2020

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 Aug 2022

| 1,102 view

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภูมิใจเสนอ การแสดงโขน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ออกอากาศ 3ชม. เต็ม ทางช่อง ThaiPBS 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00น.