ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านพิธีการและอำนวยการ เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคปี 2565 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านพิธีการและอำนวยการ เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคปี 2565 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

17 พ.ย. 2564

104 view

เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้เข้าสอบ_รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ_กำหนดวัน_เวลา_และสถานที่สำหรับการสอบ.pdf