ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบ และกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

22 พ.ย. 2564

57 view

เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์_พนง.ค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล.pdf

ใกล้เคียง

ใกล้เคียง