คณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมชมโครงการทรู ไอคอน ฮอลล์ (True Icon Hall)

คณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมชมโครงการทรู ไอคอน ฮอลล์ (True Icon Hall)

11 พ.ย. 2563

75 view

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ อธิบดีกรมพิธีการทูต และนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้รับเชิญจากนายชาลี จารุวัสตร์ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกิจการองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และคณะผู้บริหารของไอคอนสยาม (ICONSIAM) เพื่อนำเสนอข้อมูลและเยี่ยมชมโครงการทรู ไอคอน ฮอลล์ (True Icon Hall) ศูนย์การจัดประชุมระหว่างประเทศที่ได้รับการสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไอคอนสยาม (ICONSIAM) โดยมีรองอธิบดีกรมพิธีการทูต (นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์) รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ) และคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ